Historie
1895
V červenci 1895 se sešla na Střelnici společnost, která vyzvala občany k přihláškám do nové tělocvičné jednoty SOKOL na Pražském Předměstí. Do deseti dnů byla svolána ustavující valná hromada. Výbor jednoty se poprvé sešel 8. srpna 1895. Dne 28. září 1895 bylo zahájeno pravidelné cvičení. Jednota měla 131 členů z toho 48 žen.

1914 - 1918 ... První světová válka
V roce 1914 vypukla 1.světová válka. V tomto roce měla jednota 97 členů z toho 34 žen. SOKOL byl rozpuštěn rakouskými úřady. V roce 1918 při vyhlášení samostatnosti a vytvoření naší republiky bylo koncem roku zahájeno cvičení. Kromě cvičení v tělocvičně byla zde činnost vzdělávací a společenská.

1920 - 1938
V roce 1920 byly uspořádány první Sokolské šibřiny. Členové naší jednoty se v předválečné době zúčastnili Všesokolských sletů v roce 1920, 1926, 1932 a 1938.

1939 - 1945 ... Druhá světová válka
V roce 1939 vypukla druhá světová válka, rozkvět sokolství násilně přerušen. V roce 1941 byla nacisty zakázána činnost ČOS, SOKOL Pražské Předměstí měl v té době 472 mužů a 352 žen.

1945 - 1948 ... Poválečné období
Po osvobození v roce 1945 byl obnoven SOKOL Pražské Předměstí. V té době zde mělo členství 335 mužů včetně dorostenců a žáků a 383 žen včetně dorostenek a žákyň. SOKOL zmohutněl, bohužel jen do únorových událostí roku 1948, kdy byl znovu perzekuován po komunistickém puči. Poslední akcí v roce 1948 byl XI. Všesokolský slet.

1948 - 1989 ... Období komunistického temna
V roce 1948 v rámci sjednocené tělovýchovy prošla naše jednota mnoha změnami. Od roku 1953 byla vedena pod názvem TJ DYNAMO.

1989 - 1991
Po listopadové revoluci v roce 1989 se znovu uvažovalo o obnovení činnosti SOKOLa na Pražském Předměstí . Bylo svoláno jednání oddílu bývalé ZRTV, kde se většina usnesla na obnovení SOKOLa a po mnoha jednáních v bývalém DYNAMU došlo k ustavení TJ SOKOL Pražské Předměstí a k jeho registraci dne 8.listopadu 1990 na MV.

1991 - současnost