Muži
Vedoucí složky: Kamil Pavlásek
Cvičitelé: L. Heřman, J. Kycl, V. Sál, J. Prokšík
Začátek: 4. 9. 2018
Cvičební hodiny: Úterý 19:30 - 21:00, Pátek 10:00 - 11:00, Pondělí 20:00 - 21:00 (MS)

Pravidelně chodí cvičit asi 20 mužů v úterý a asi 10 mužů v pátek.
Cvičení je zaměřeno rekondičně a rehabilitačně a prvky mírného posilování a hlavních svalových skupin.
První polovina cvičební hodiny, cca 45-50 minut, probíhá společně pod vedením jednoho cvičitele, který předcvičuje a současně slovně informuje o významu a správném provádění cvičení. Každý cvičenec cvičí sám podle svých silových a rozsahových možností. Tuto úvodní část cvičení vede vedoucí cvičitel složky mužů Kamil Pavlásek, cvičitel I. třídy.
V druhé části cvičební hodiny „dolaďuje“ každý cvičenec své fyzické schopnosti při cvičení na stanovištích nebo v kruhovém tréninku. Tuto část vedou školení cvičitelé jako B. Polák, Vlastimil Sál, Ladislav Heřman a je využíváno různé nářadí (kruhy, žebřiny, lavičky, švédská bedna atd.) a náčiní (činky, medicinbaly, posilovací válečky atd.). Cvičební hodiny končí společným nástupem a pozdravem.

Podrobnosti o oddílu


Začínáme
Rodiče a děti 6. 9. 2018
Předškolní děti 10. 9. 2018
Žactvo 10. 9. 2018
Dětský aerobik mladší 11. 9. 2018
Dětský aerobik starší 11. 9. 2018
Ženy a muži (spolu) 10. 9. 2018
Ženy 6. 9. 2018
Zdravotní cvičení 5. 9. 2018
Věrná garda 4. 9. 2018
Muži 4. 9. 2018
Jóga 4. 9. 2018
Turistika akce a termíny viz. nástěnka
Cykloturistika akce a termíny viz. nástěnka
Rozvrh hodin(2018/2019)
Rodiče a děti Čtvrtek 16:30 - 18:00
Předškolní děti Pondělí 16:15 - 17:30
Žactvo Pondělí 17:30 - 19:00
Dětský aerobik mladší Úterý 16:30 - 17:30
Dětský aerobik starší Úterý 17:30 - 18:30
Ženy a muži (spolu) Pondělí 19:00 - 20:00
Ženy Pondělí 20:00 - 21:00
Čtvrtek 18:00 - 19:00
Zdravotní cvičení Středa 10:00 - 11:00
Pátek 09:00 - 10:00
Věrná garda Úterý 18:30 - 19:30
Muži Úterý 19:30 - 21:00
Pátek 10:00 - 11:00
Pondělí 20:00 - 21:00 (MS)
Jóga Úterý 10:30 - 11:30
Turistika akce a termíny viz. nástěnka
Cykloturistika akce a termíny viz. nástěnka