Zdravotní cvičení
Vedoucí složky: Jana Žilková
Cvičitelé: Z. Tykvová, M. Vaňková
Začátek: 2. 9. 2020
Cvičební hodiny: Středa 10:00 - 11:00, Pátek 09:00 - 10:00

ZVEME MEZI NÁS KAŽDÉHO, KDO RÁD JE STÁLE SVĚŽÍ, STÁLE MLÁD,
PROTOŽE JEN TAK MŮŽE BÝT DLOUHO ZDRÁV, SOBĚSTAČNÝ A PLNÝ DOBRÝCH NÁPADŮ.
Cvičíme třikrát týdně ve cvičebním úboru a se svou podložkou. Doba cvičení je plná práce na vlastním těle přes vlastní mysl. Při cvičení dochází k uvolnění, protažení a posílení svalů, cvičení obratnosti se cvičebním náčiním a uklidnění mysli.

Podrobnosti o oddílu


Začínáme
Rodiče a děti 3. 9. 2020
Předškolní děti 7. 9. 2020
Žactvo 7. 9. 2020
Dětský aerobik - mladší 8. 9. 2020
Dětský aerobik - starší 8. 9. 2020
Ženy 7. 9. 2020
Muži 1. 9. 2020
Věrná garda 1. 9. 2020
Zdravotní cvičení 2. 9. 2020
Jóga 1. 9. 2020
Country 7. 9. 2020
Turistika akce a termíny viz. nástěnka
Cykloturistika akce a termíny viz. nástěnka
Rozvrh hodin(2020/2021)
Rodiče a děti Čtvrtek 16:30 - 18:00
Předškolní děti Pondělí 16:15 - 17:30
Žactvo Pondělí 17:30 - 19:00
Dětský aerobik - mladší Úterý 16:30 - 17:30
Dětský aerobik - starší Úterý 17:30 - 18:30
Ženy Pondělí 19:00 - 20:00
Čtvrtek 18:00 - 19:00
Muži Úterý 19:30 - 21:00
Pátek 10:00 - 11:00
Věrná garda Úterý 18:30 - 19:30
Zdravotní cvičení Středa 10:00 - 11:00
Pátek 09:00 - 10:00
Jóga Úterý 10:30 - 11:30
Country Pondělí 18:00 - 19:00
Turistika Akce a termíny zde
Cykloturistika Akce a termíny viz. nástěnka